services text overlay

Dementievriendelijke uitvaartverzorging

U wist het misschien niet, maar sinds januari 2018 ben ik geschoold als Dementievriendelijke Uitvaartverzorger. U zult misschien denken; “Kan dat ook nog en is dat nodig?”

“Ja!” is op beide vragen het antwoord.

Het zal u vast niet ontgaan dat we in onze samenleving steeds vaker geconfronteerd worden met dementie. Bijna iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die deze ziekte zelf heeft – in één van de vele vormen die er zijn- of die bij een naaste te maken heeft met deze ziekte.

In mijn werk kom ik ook regelmatig in situaties terecht waar de overledene een partner met dementie achterlaat. Of dat er een familielid is die ermee te maken heeft. Het is voor de omgeving vaak moeilijk om te bedenken hoe zo iemand op een goede manier bij het afscheid van een dierbare betrokken kan worden.

En dát is waar ik nou juist meer ‘handvatten’ voor heb gekregen tijdens mijn trainingen Dementie Vriendelijke Uitvaart. Het maakt dat ik mij zelf comfortabeler voel in een situatie waarin ik te maken heb met mensen met dementie (zowel tijdens mijn werk als privé) en dat ik beter in staat ben om daarop in te spelen en vaak ook de hele familie het belang te laten inzien van betrokkenheid van diegene bij het afscheid van iemand die voor hen allemaal dierbaar en geliefd is. Het zorgt altijd voor meer verbinding en dat zit ‘m niet in hele grote dingen, maar kan door een klein moment of gebaar al tot stand gebracht worden.

Goed afscheid nemen kan maar één keer en juist bij degene die het door de dementie misschien allemaal minder goed weet en snapt, is het gevóel belangrijk…..dát blijft.